Menu
Your Cart
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όροι και Προϋποθέσεις


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η ατομική επιχείρηση Χρήστος Κ. Γαβριήλ με το διακριτικό τίτλο “OTRA” η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκυνθούς αρ. 44 (εφεξής OTRA) ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου (www.otra.gr), προσφέρει τις υπηρεσίες του τελευταίου υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες και χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη και χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες και χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.


 


Περιεχόμενο δικτυακού τόπου


Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη Συναίνεση της OTRA. 


Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.


 


Αναπαραγωγή περιεχομένου


Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της OTRA η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.


 


Καταλληλότητα χρήστη ιστοσελίδας


Η ιστοσελίδα παρέχεται από την OTRA και διατίθεται μόνο σε νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.


 


Τροποποίηση όρων χρήσης


Η OTRA έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της OTRA.


 


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της OTRA διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της OTRA πατήστε εδώ.


 


Περιορισμοί χρήσης ιστοσελίδας


Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:


(α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας


(β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας
(γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την  OTRA


(δ) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.


(ε) Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή προηγούμενη της χρήσης συναίνεση της OTRA


 


Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες


Η OTRA δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.


α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της OTRA . Η OTRA δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η OTRA δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.


(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την OTRA. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία http://www.otra.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η OTRA ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες την εγκρίνουν, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, περιλαμβανόμενης της σχέσης της με την OTRA ή με οποιαδήποτε από τις εταιρείες που συνδέονται με αυτήν, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της OTRA και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της OTRA ή των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της OTRA


 


Τερματισμός – Αναστολή Λειτουργίας της ιστοσελίδας 


Συμφωνείτε ότι η OTRA, κατά την απόλυτη κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η OTRA δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.


 


Περιορισμός ευθυνών


Η OTRA καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες του και το περιεχόμενο του στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες.


Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας http://www.otra.gr


 


Υποχρεώσεις Επισκέπτη


Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας http:// www.otra.gr υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.


 


Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχομένου


Η OTRA, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος (www.otra.gr), καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.


 


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι


Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια Λάρισας.


Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον τεχνικό τμήμα της OTRA (οδός Κολοκυνθούς αρ. 44), ΤΚ 10436, τηλ. 6981417945 e-mail info@otra.gr 


 


 


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΑΒΡΙΗΛ (εφεξής OTRA)


 


 1. Πεδίο Εφαρμογής, Γενικά


1.1  Οι γενικοί  όροι συναλλαγών για αγαθά και υπηρεσίες της OTRA, ισχύουν για αγαθά και υπηρεσίες τις οποίες συνάπτει η OTRA. με πρόσωπα που κατά τη σύναψη της σύμβασης ενεργούν με την επιχειρηματική  ή την επαγγελματική τους ιδιότητα (επιτηδευματίες), για νομικά πρόσωπα του  δημοσίου δικαίου και για ενώσεις περιουσίας του δημοσίου, εφόσον οι συμβάσεις που συνάπτονται δεν εμπίπτουν στις συμβάσεις προμηθειών του δημοσίου. 


  1.2 Παρεκκλίσεις από τους γενικούς αυτούς όρους συναλλαγών πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφη βεβαίωση της OTRA. Παρεκκλίνοντες όροι του πελάτη δεν ισχύουν, εκτός αν η OTRA έχει συμφωνήσει εγγράφως την ισχύ αυτών. Αυτοί οι όροι συναλλαγών ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που η OTRA γνωρίζει τους παρεκκλίνοντες όρους του πελάτη και εκτελεί χωρίς επιφύλαξη παραδόσεις αγαθών / ή παρέχει τις υπηρεσίες της. 


 


 1. Πρόταση – αποδοχή- παραγγελίες 


  1. Οι προτάσεις/προσφορές της OTRA δεν είναι δεσμευτικές. Θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές παραγγελίες, όταν η OTRA τις  επιβεβαιώσει ή τις εκτελέσει. 
  2. Οι δηλώσεις που έχουν γίνει και από τα δύο μέρη είναι καθοριστικές για το σκοπό της σύμβασης. Δηλώσεις σχετικά με το βάρος και στοιχεία μετρήσεων σε διαφημιστικά έντυπα και προσφορές είναι ενδεικτικές και γίνονται καλή τη πίστη. Η OTRA επιφυλάσσεται του δικαίωματός της να υπάρχουν  εύλογες εκτελεστικές και κατασκευαστικές παρεκκλίσεις. Οι λειτουργίες των προσφερόμενων προϊόντων περιορίζονται στην περιγραφή που παρέχεται στον κατάλογο των υπηρεσιών τους. 
  3. Κάθε παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές αποτελεί απλά και μόνο εξειδίκευση της υπηρεσίας, εφόσον η OTRA δεν εγγυάται ρητά με σύμβαση εγγύησης για την τήρηση της τεχνικής αυτής προδιαγραφής. Σε περίπτωση που κατά τη σύναψη της σύμβασης δίδονται εγγυήσεις σχετικά με την ιδιοσυστασία ή την διάρκεια ζωής του συμβατικού αντικειμένου, τότε αυτές πρέπει να υποβάλλονται στον έγγραφο τύπο. 
  4. Η OTRA διατηρεί απεριορίστως όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα και τα δικαιώματα προστασίας της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέδια, τεχνικά έγγραφα, και άλλα στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και έγγραφα ενσώματα ή άυλα, ακόμα και σε ηλεκτρονική μορφή . Απαγορεύεται η πρόσβαση τρίτων σε αυτά χωρίς την έγγραφη συναίνεση της OTRA 


 


 1. Xρήση του λογισμικού (software)


  3.1 Eφόσον περιλαμβάνεται στη σύμβαση παράδοση λογισμικού (π.χ. Με διαφημιστικό υλικό), ανεξαρτήτως της υποχρέωσης  παράδοσης του λογισμικού στον πελάτη, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, παραμένουν στην OTRA, όλα τα δικαιώματα τεχνογνωσίας (Know–How), καθώς και τα δικαιώματα εμπορικής, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που χρήζουν προστασίας (π.χ. εφευρέσεις, πνευματικά δικαιώματα). Η OTRA δικαιούται να χρησιμοποιεί απεριορίστως για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες το Κnow-how, το οποίο αποκτήθηκε σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.


  Εφόσον η OTRA δεν παρέχει ρητά στον πελάτη πολλαπλή άδεια, ο πελάτης λαμβάνει μια άδεια για το λογισμικό, δηλ. μπορεί να χρησιμοποιεί το λογισμικό μόνο σε μία συσκευή κάθε φορά π.χ. στο χώρο εργασίας. Ο πελάτης δικαιούται ωστόσο αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας να κρατά ένα αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση μιας πολλαπλής άδειας πρέπει ο πελάτης να προσέξει τις σε αυτόν παραδοθείσες υποδείξεις για την αντιγραφή αυτών  και να δηλώσει, ότι κρατεί όλες τις αναπαραγωγές αυτού. Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να επιδειχθούν στην OTRA, εφόσον το ζητήσει.  Eκτός από την περίπτωση της αποσυμπίλησης του άρθρου  43  του νόμου  2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα, να αλλάξει το λογισμικό, να το αναπτύξει, να το μεταφράσει, να διαγράψει μέρη του, ή να το συνδέσει με άλλα προγράμματα. Ο πελάτης δεν δικαιούται να απομακρύνει αλφαριθμητικά και άλλα γνωρίσματα καθώς και τα στοιχεία του κατασκευαστή- ειδικότερα σήματα Copyright, από τον φορέα τον στοιχείων και οφείλει να τα μεταφέρει χωρίς αλλαγές σε κάθε αντίγραφο ασφαλείας. 


 


 1. Τιμές, όροι πληρωμής, συμψηφισμός, ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος


  4.1 Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, οι τιμές συμφωνούνται EX WORKS συμπεριλαμβανομένου  και της φόρτωσης από το εργοτάξιο και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας στο ύψος που προβλέπεται από το νόμο. Η συσκευασία και η εκφόρτωση δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. 


  4.2 Τα τιμολόγια, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, είναι πληρωτέα με την παράδοση και χωρίς έκπτωση, στο νόμισμα που έχει συμφωνηθεί. Τα έξοδα πληρωμής επιβαρύνουν τον πελάτη. 


  4.3 Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχει η OTRA, θα γίνεται με αμετάκλητη και πιστοποιημένη τραπεζική εντολή πληρωμής σε Τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η OTRA. 


  4.4. Επιταγές και άλλα μέσα πληρωμής γίνονται δεκτές μόνο, εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή συνιστούν υπόσχεση αντί καταβολής και δεν επιφέρουν απόσβεση της υποχρέωσης του πελάτη. Για τα μέσα αυτά πληρωμής ισχύει ως ημερομηνία πληρωμής, η μέρα κατά την οποία η OTRA έχει στη διάθεσή της το ποσό της καταβολής. Ο πελάτης βαρύνεται με πάσης φύσεως τόκους και έξοδα είσπραξης. 


  4.5 Η OTRA, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή ή  εγγύηση στο ύψος της αξίας του τιμολογίου, εφόσον μετά την σύναψη της σύμβασης επέλθουν ή γίνουν γνωστά γεγονότα, από τα οποία τίθεται σε κίνδυνο η απαίτησή της. 


  4.6 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μην προβεί στην καταβολή ή να συμψηφίσει με ανταπαίτησή του μόνο εφόσον η ανταπαίτησή του έχει διαπιστωθεί αδιαμφισβήτητα ή τελεσίδικα. Άλλα δικαιώματα επίσχεσης μπορούν να ασκηθούν μόνο, εφόσον βασίζονται πάνω στην ίδια συμβατική σχέση. Δικαιώματα επίσχεσης εξαιτίας ελαττωμάτων μπορούν να ασκηθούν υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μόνο εφόσον τα δικαίωματα αυτά δεν αντιβαίνουν στην καλή πίστη και όταν το ελάττωμα δεν είναι επουσιώδες. 


  4.7  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επιβαρύνει τον πελάτη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. 


 


 1. Μεταφορά, Συσκευασία, κίνδυνος.


  5.1 Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η OTRA παραδίδει ΕX works (εκ του εργοταξίου), χωρίς  να συμπεριλαμβάνεται η συσκευασία. 


  5.2 Ο κίνδυνος της τυχαίας καταστροφής ή της τυχαίας χειροτέρευσης μεταβαίνει ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί ελεύθερη κομίστρου παράδοση, το αργότερο με την αποστολή των παραδοτέων στον πελάτη και μάλιστα ακόμα και στην περίπτωση που ακολουθούν τμηματικές παραδόσεις ή η OTRA έχει αναλάβει και άλλες υπηρεσίες, όπως π.χ. παράδοση και εγκατάσταση. Στην περίπτωση που η μεταφορά έγινε αδύνατη χωρίς υπαιτιότητα της OTRA, o κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη με τη δήλωση ότι τα αγαθά είναι έτοιμα προς αποστολή στον πελάτη. 


 


 1.   Παράδοση και χρόνος παράδοσης 


  6.1 Η OTRA μπορεί να προβαίνει σε τμηματικές παραδόσεις εφόσον τις αποδέχεται ο πελάτης. Τυχόν άρνηση του πελάτη πρέπει να είναι δικαιολογημένη.


  6.2 Η τήρηση της προθεσμίας για παραδόσεις και υπηρεσίες προϋποθέτει, ότι έχουν λυθεί όλα τα  εμπορικά και τεχνικά θέματα μεταξύ της OTRA και του πελάτη και ότι ο πελάτης έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Εφόσον δεν συμβεί αυτό, η προθεσμία επιμηκύνεται αναλόγως. Αυτό δεν ισχύει, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται στην OTRA.


  6.3  Η προθεσμία θεωρείται τηρηθείσα, εφόσον μέχρι την πάροδό της, το παραδοτέο αντικείμενο έχει εξέλθει της αποθήκης ή έχει δηλωθεί η ετοιμότητα αποστολής. Εφόσον πρέπει να ακολουθήσει παραλαβή, εκτός από την περίπτωση δικαιολογημένης άρνησης της παραλαβής, κρίσιμη είναι η ημερομηνία της παραλαβής και επικουρικά η δήλωση της ετοιμότητας παραλαβής. 


  6.4  Η προθεσμία για παραδόσεις και υπηρεσίες επιμηκύνεται αναλόγως στην περίπτωση ανωτέρας βίας, ιδιαίτερα σε περίπτωση φυσικών φαινομένων, μηχανικών βλαβών και άλλων δυσλειτουργιών, σε περίπτωση εργατικών αγώνων, ιδιαιτέρως απεργιών και ανταπεργιών καθώς και σε περίπτωση επέλευσης απρόβλεπτων εμποδίων και σε περίπτωση εσφαλμένης ή καθυστερημένης αυτοπαράδοσης, εφόσον δεν ευθύνεται η OTRA. Eφόσον η παράδοση ή η υπηρεσία καθίσταται αδύνατη για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, η OTRA δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση .


 


 1. Ορος διατήρησης της κυριότητας 


7.1 Τα πράγματα που έχουν παραδοθεί και / ή έχουν εγκατασταθεί  παραμένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση  όλων, ακόμα και μελλοντικών απαιτήσεων που προέρχεται από την εμπορική σχέση με τον πελάτη- από οποιαδήποτε νομική βάση-στην κυριότητα της OTRA («Πράγματα»), ακόμα και αν οι πληρωμές γίνονται για συγκεκριμένες περιγραφόμενες απαιτήσεις. Όταν τηρείται ανοιχτός λογαριασμός, ο όρος διατήρησης της κυριότητας έχει ισχύ εξασφάλισης του υπολοίπου της απαίτησης της OTRA


  1. Κάθε  επεξεργασία ή κατεργασία πάνω στο Πράγμα, στο οποίο υπάρχει όρος διατήρησης της κυριότητας, γίνεται προς όφελος της OTRA, η οποία διατηρεί σε κάθε χρόνο και στάδιο της επεξεργασίας την κυριότητα στο προϊόν. Η επεξεργασία ή κατεργασία αυτή γίνεται χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους της OTRA. 


  7.3  Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πελάτη, ιδιαίτερα σε περίπτωση υπερημερίας πληρωμής, η OTRA δικαιούται μετά από όχληση να πάρει πίσω το πράγμα και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και ο πελάτης υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα. Εφόσον κατατεθεί αίτηση για πλειστηριασμό, πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή κατάσχεση κατά της περιουσίας του πελάτη, η OTRA δικαιούται με άμεση ισχύ να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να απαιτήσει την άμεση επιστροφή του Πράγματος. 


 


 1. Eνημέρωση για πραγματικά ελαττώματα, αποδοχή. 


8.1 Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει τα παραδοθέντα Προϊόντα αμέσως μετά την παράδοσή τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στις ποσότητες ή ζημίες κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ζημίας κατά τη μεταφορά, θα πρέπει να συνταχθεί πρωτόκολλο ζημίας προκειμένου να εξασφαλιστούν ενδεχόμενες αξιώσεις κατά του μεταφορέα (οδική μεταφορά, ταχυδρομείο, σιδηρόδρομος, διανομέας κ.α.). Ο πελάτης θα ενημερώσει άμεσα την OTRA. για το πρωτόκολλο αυτό. 


8.2    Τα  ελαττώματα μπορούν να δηλωθούν μόνο εντός δύο εργασίμων ημερών μετά την παράδοση του αντικειμένου. Ο πελάτης θα ενημερώνει εγγράφως την OTRA για κρυμμένα ελαττώματα, καθώς και για την ελαττωματική εκτέλεση άλλων υπηρεσιών, αμέσως μετά τη διαπίστωσή τους.


8.3 Eφόσον οφείλεται κάποια εργασία βελτίωσης, επεξεργασίας ή μετατροπής σε προϊόν ή έχει συμφωνηθεί ρητή αποδοχή, η OTRA θα δηλώσει εγγράφως στον πελάτη, ότι οι εργασίες έχουν τελειώσει και ότι είναι έτοιμη να παραδώσει το πράγμα. Αν καθυστερεί η παραλαβή για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται η OTRA, θεωρείται ότι έχει γίνει  παραλαβή 3 μέρες μετά την έγγραφη ενημέρωση για την ετοιμότητα παράδοσης. Το ίδιο ισχύει αντιστοίχως και για τμηματικές παραδόσεις. 


            


 1. Ευθύνη για ελαττώματα.  


  9.1 Εφόσον υπάρχει ελάττωμα στις παραδόσεις ή υπηρεσίες της OTRA και έχει λάβει χώρα εμπροθέσμως με την έννοια του όρου του άρθρου 8 αυτών των γενικών όρων συναλλαγής η σχετική ενημέρωση, η OTRA κατά τη δική της επιλογή και χωρίς επιβάρυνση του πελάτη θα διορθώσει ή θα αντικαταστήσει το πράγμα, εφόσον το ελάττωμα υπήρχε ήδη πριν από το χρόνο μετάβασης του κινδύνου στον πελάτη.


  9.2  Δεν υπάρχει ελάττωμα, εφόσον το πράγμα είναι κατάλληλο για την συνήθη χρήση, για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα ίδιου είδους και η ποιότητα ή αποτελεσματικότητά του είναι αυτή, την οποία και θα περίμενε ο πελάτης για πράγματα ίδιου είδους. Η χρήση προϊόντων που χρησιμοποιούνται για μια φορά περιορίζεται στην πρώτη χρήση. Αν η OTRA παραδώσει ένα προϊόν ελάχιστα διαφορετικό ή σε ελαχίστως διαφορετική ποσότητα, από ότι είχε συμφωνηθεί στη σύμβαση, τότε δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή ελάττωμα. Επίσης δεν υπάρχει ελάττωμα σε περίπτωση ακατάλληλης σύμφωνα με το πράγμα χρήσης, σε περίπτωση λανθασμένης αποθήκευσης, εσφαλμένης συναρμολόγησης, ή εκκίνησης από τον πελάτη ή τρίτα πρόσωπα, φυσικής φθοράς, εσφαλμένης ή αμελούς μεταχείρισης  κακής συντήρησης, ή χρήσης ακατάλληλων μέσων λειτουργίας


  9.3  Για να προβεί η OTRA σε όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το παρόν, ο πελάτης υποχρεούται ύστερα από συμφωνία να παρέχει τον αναγκαίο χρόνο και δυνατότητα στην OTRA, ειδικότερα ύστερα από αίτησή της, να στείλει το πράγμα στην OTRA διαφορετικά η OTRA απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη. Τα ελαττώματα του λογισμικού που παραδόθηκε θα πρέπει να περιγράφονται όσο το δυνατό πιο αναλυτικά.


  9.4   Αξιώσεις του πελάτη που αφορούν τις αναγκαίες δαπάνες για την συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις, ιδιαίτερα δαπάνες μεταφοράς, οδικές, εργατικές και δαπάνες υλικών αποκλείονται σε περίπτωση που επιβαρύνουν δυσανάλογα την OTRA ή αν αυξάνεται η δαπάνη γιατί το αντικείμενο της παράδοσης μεταφέρθηκε σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είχε συμφωνηθεί ως τόπος παράδοσης. Η OTRA μπορεί εξάλλου να αρνηθεί κατά τα άλλα τη διόρθωση ή αντικατάσταση, εφόσον συνδέεται με δυσανάλογα κόστη. 


  9.5 O πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εφόσον αποτύχει δύο φορές η διόρθωση του πράγματος ή όταν η OTRA αφήσει να περάσει άπρακτη η τασσόμενη σε αυτήν προθεσμία για διόρθωση ή αντικατάσταση. Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την υπαναχώρηση, αλλά το ελάττωμα είναι ασήμαντο, ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει μόνο τη μείωση του τιμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται η άσκηση του δικαιώματος της μείωσης του τιμήματος. Για την περίπτωση αξιώσεων αποζημιώσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 αυτών των γενικών όρων συναλλαγής. 


  9.6 Εφόσον ο πελάτης προβαίνει ο ίδιος ή μέσω τρίτου σε ακατάλληλες διορθώσεις του πράγματος, η OTRA, δεν ευθύνεται για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι ενέργειες αυτές.


  9.7 O πελάτης δεν μπορεί να ασκήσει τις αξιώσεις του από τα ελαττώματα του πράγματος, εφόσον γνωρίζει το ελάττωμα κατά τη σύναψη της σύμβασης. 


  9.8 Οι αξιώσεις του πελάτη από ευθύνη από ελαττώματα σύμφωνα με τον όρο 9 παραγράφονται μέσα στις από το νόμο προβλεπόμενες προθεσμίες που αρχίζουν από την παράδοση του πράγματος.


 


 1. Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Νομικά ελαττώματα 


10.1   Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η OTRA υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα στον τόπο παράδοσης ελεύθερο από δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση που τρίτος ασκήσει νόμιμες αξιώσεις κατά του πελάτη εξαιτίας της προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας λόγω παραβίασης τη σύμβασης από την OTRA, η OTRA ευθύνεται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες έναντι του πελάτη και σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους. 


10.2  Η OTRA κατ’επιλογή της και με δικά της δαπάνη ή θα αποκτήσει άδεια για τις σχετικές υπηρεσίες, ή θα τις τροποποιήσει ώστε να μη παραβιάζονται τα πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή θα τις ανταλλάξει. Αν τούτο δεν είναι εφικτό στην OTRA με λογικούς όρους, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αποζημίωση λόγω μη εκπήρωσης. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υφίστανται μόνο εφόσον ο πελάτης ενημερώσει αμέσως εγγράφως την OTRA για τις από τον τρίτο ασκηθείσες αξιώσεις, δεν αναγνωρίσει ότι γίνει πράγματι προσβολή κατά του τρίτου και η OTRA διατηρεί όλα τα μέσα άμυνας και συμβιβασμού. Εφόσον ο πελάτης διακόψει την χρήση της υπηρεσίας, υποχρεούται να υποδείξει στον τρίτο ότι η διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών από τον πελάτη δεν συνιστά αναγνώριση παραβίασης κάποιου προστατευόμενου δικαιώματος. 


10.3   Αξιώσεις του πελάτη κατά της OTRA αποκλείονται, εφόσον ο πελάτης ευθύνεται για προσβολή κάποιου δικαιώματος και / ή όταν η προσβολή του δικαιώματος προκλήθηκε από τις οδηγίες του πελάτη, από χρήση που δεν προβλέπεται από την OTRA, από μια αλλαγή που έγινε από τον πελάτη ή από την χρήση της υπηρεσίας μαζί με προϊόντα που δεν έχουν παραδοθεί από την OTRA. 


        


11. Ευθύνη


11.1 Η OTRA ευθύνεται για δόλο, βαριά αμέλεια των οργάνων και των υπαλλήλων της, για την υπαίτια προσβολή της ζωής, του σώματος και της υγείας, για ελαττώματα, τα οποία η OTRA δολίως αποσιώπησε ή εγγυήθηκε την απουσία αυτών, καθώς και για ελαττώματα ενός πράγματος που παραδόθηκε εφόσον υπάρχει ευθύνη παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος  κατά το νόμο 2251/1994 . 


11.2 Διευρυμένες ή άλλες από αυτές που ρυθμίζονται στον όρο 11 αξιώσεις αποζημίωσης κατά της OTRA ή του βοηθού εκπλήρωσής της – ανεξαρτήτως της νομικής βάσεως – αποκλείονται . 


 


12. Προστασία δεδομένων


Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της OTRA πατήστε εδώ.


 


13. Συμμόρφωση στο νόμο. 


Ο πελάτης είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να τηρεί τους εθνικούς νόμους, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας, ιδιαίτερα σε σχέση με την άδεια, εγκατάσταση, λειτουργία, διατήρηση και επιδιόρθωση των αντικειμένων παράδοσης. Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώνει την OTRA σε περίπτωση αξιώσεων εναντίον της που πηγάζουν από την μη τήρηση τέτοιου είδους διατάξεων από τον πελάτη. 


 


 1. Μερική Ακυρότητα


Η ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων των παρόντων γενικών όρων συναλλαγής, δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτών. 


 1. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο.


15.1 Αρμόδια για την επίλυση διαφορών είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Η OTRA δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει τα δικαιώματά της στα αρμόδια δικαστήρια της έδρας ή της κατοικίας του πελάτη. 


15.2 Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.